Fundacja KASTOR
ul. Karłowicza 11/28
25-357 Kielce
 
KRS: 0000397187
REGON: 122411830
NIP: 9452164992
Alior Bank:
12 2490 0005 0000 4530 3976 3755
 
SWIFT (BIC): ALBPPLPW
 
paypal/ e-mail:
Fundacja KASTOR
ul. Karłowicza 11/28
25-357 Kielce
 
KRS: 0000397187
 
PKO BP: 71 1020 2892 0000
5902 0455 7542
 
SWIFT (BIC): BPKOPLPW
 

Fundacja KASTOR powstała w kwietniu (a uzyskała numer KRS we wrześniu) 2011. Jej celem jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi i krzywdzonymi oraz zapobieganie ich bezdomności poprzez prowadzenie akcji pomocowych (m.in. akcja Napełnij Miseczkę, akcja Buda, akcja Sterylizacja) oraz inne formy wsparcia niezamożnych właścicieli zwierząt, a także poprzez edukację społeczną. Chce tym samym zmniejszyć liczbę bezdomnych zwierząt dzisiaj i w przyszłości. 

 

 

Jesteśmy więcej niż standardową organizacją non-profit: pieniądze Darczyńców przeznaczamy wyłącznie na bezpośrednią pomoc dla zwierząt: leczenie/ sterylizacje/ karma/ budy itp. Wszelkie koszty administracyjne związane z bezpośrednią działalnością Fundacji pokrywa prywatnie Fundator (transport, biuro, telefon, opłaty bankowe i prowizje, domy tymczasowe, ogłoszenia adopcyjne itp.). Księgowość i biuro prowadzi nieodpłatnie Wiceprezes Fundacji i Zarządu.


 

Oprócz prowadzenia akcji pomocowych dla zwierząt mamy zamiar propagować politykę transparentności wśród organizacji charytatywnych. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę potencjalnych odbiorców na rzetelność takiej postawy i okazać szacunek naszym Sponsorom, poprzez dobrowolne prowadzenie szczegółowych rozliczeń finansowych z naszej działalności i udostępnianie ich na bieżąco (w dziale Sprawozdania).


 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami oraz do odwiedzania naszej strony internetowej.

 
 
 

Fundacja KASTOR

ul. Karłowicza 11/28

25-357 Kielce

 

PKO BP 71 1020 2892 0000 5902 0455 7542
 

Dla zagranicy: 


IBAN: PL 71 1020 2892 0000 5902 0455 7542
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW


 
 
 


  • Zarząd Fundacji:

 

Fundator i Prezes Zarządu - Emilia Hanley
Wiceprezes Zarządu - Ewelina Matanina
 
  • Rada Fundacji:
 
Przewodnicząca Rady - Anna Józefowska
Członek Rady - Anna Grzebielska